Kéo làm bếp của Nhật cán nhựa

Kéo làm bếp của Nhật cán nhựa

Kéo làm bếp của Nhật cán nhựa

Mã sản phẩm:4882
Trong kho hiện có:40
  • 35.000₫

Kéo to và bén  tiện làm bếp

màu sắc cán kéo xin phép lấy ngẫu nhiên ạ