Gốm sứ Minh Long 1

Dĩa hột xoài Minh Long cực đẹp

Dĩa hột xoài Minh Long cực đẹp
Mã sản phẩm: KM014833
Đăng ngày 01-12-2017 04:00:10 PM
Giá : 64 000 VND
64 ngàn 1 cái

Ca sứ có nắp Minh Long

Ca sứ có nắp Minh Long
Mã sản phẩm: KM014808
Đăng ngày 29-11-2017 04:19:26 PM
Giá : 39 000 VND
39 ngàn 1 cái

Dĩa sứ Minh Long 15.5cm cỏ 3 lá

Dĩa sứ Minh Long 15.5cm cỏ 3 lá
Mã sản phẩm: KM014724
Đăng ngày 20-11-2017 05:11:11 PM
Giá : 25 000 VND
25 ngàn 1 cái

Hủ tương, ớt Minh Long

Hủ tương, ớt Minh Long
Mã sản phẩm: KM014666
Đăng ngày 14-11-2017 04:02:14 PM
Giá : 25 000 VND
25 ngàn 1 cái

Ca sứ Minh Long quà từ Nivea

Ca sứ Minh Long quà từ Nivea
Mã sản phẩm: KM011568
Đăng ngày 06-12-2016 04:07:11 PM
Giá : 19 000 VND
19 ngàn 1 cái

Gạt tàn thuốc bằng sứ Minh Long

Gạt tàn thuốc bằng sứ Minh Long
Mã sản phẩm: KM011437
Đăng ngày 25-11-2016 02:22:19 PM
Giá : 24 000 VND
24 ngàn 1 cái

Hộp 3 chén cơm Minh Long

Hộp 3 chén cơm Minh Long
Mã sản phẩm: KM010547
Đăng ngày 06-09-2016 04:03:03 PM
Giá : 39 000 VND
39 ngàn 1 hộp

Dĩa đựng muối tiêu Minh Long 10cm

Dĩa đựng muối tiêu Minh Long 10cm
Mã sản phẩm: KM010392
Đăng ngày 22-08-2016 02:48:40 PM
Giá : 11 000 VND
11 ngàn 1 cái