Gốm sứ Minh Long 1

Dĩa Minh Long cẩn hoa loa kèn 16cm

Dĩa Minh Long cẩn hoa loa kèn 16cm
Mã sản phẩm: KM014942
Đăng ngày 14-12-2017 03:52:54 PM
Giá : 25 000 VND
25 ngàn 1 cái

Dĩa hột xoài Minh Long cực đẹp

Dĩa hột xoài Minh Long cực đẹp
Mã sản phẩm: KM014833
Đăng ngày 01-12-2017 04:00:10 PM
Giá : 64 000 VND
64 ngàn 1 cái

Ca sứ Minh Long quà từ Nivea

Ca sứ Minh Long quà từ Nivea
Mã sản phẩm: KM011568
Đăng ngày 06-12-2016 04:07:11 PM
Giá : 19 000 VND
19 ngàn 1 cái

Gạt tàn thuốc bằng sứ Minh Long

Gạt tàn thuốc bằng sứ Minh Long
Mã sản phẩm: KM011437
Đăng ngày 25-11-2016 02:22:19 PM
Giá : 24 000 VND
24 ngàn 1 cái

Hộp 3 chén cơm Minh Long

Hộp 3 chén cơm Minh Long
Mã sản phẩm: KM010547
Đăng ngày 06-09-2016 04:03:03 PM
Giá : 39 000 VND
39 ngàn 1 hộp

Dĩa đựng muối tiêu Minh Long 10cm

Dĩa đựng muối tiêu Minh Long 10cm
Mã sản phẩm: KM010392
Đăng ngày 22-08-2016 02:48:40 PM
Giá : 11 000 VND
11 ngàn 1 cái