Lẻ 1 xe công trình chạy trớn size lớn (hình phải)

Lẻ 1 xe công trình chạy trớn size lớn (hình phải)

Lẻ 1 xe công trình chạy trớn size lớn (hình phải)

Mã sản phẩm:KM018375
Trong kho hiện có:985
  • 29.000₫

29 ngàn 1 chiếc

 

mình chụp chung cây bút bi cho các bạn dễ hình dung kích thước, đồ chơi không dùng pin