Gói giấy rút 300 tờ

Gói giấy rút 300 tờ

Gói giấy rút 300 tờ

Mã sản phẩm:5254
Trong kho hiện có:5
  • 18.000₫

18 ngàn 1 gói, rất tiện khi dùng, mở bao và rút ra khi dùng