Bộ 3 nồi inox Sony tặng

Bộ 3 nồi inox Sony tặng

Bộ 3 nồi inox Sony tặng

Mã sản phẩm:211020135649
Trong kho hiện có:9
  • 260.000₫

Kích thước lần  lượt là 16cm, 18cm, và 24cm

nồi dùng cho mọi loại bếp, kể cả bếp từ

Nắp kính tiện lợi