Đồ chơi tàu không gian có đèn quà từ Enfa tặng pin

Đồ chơi tàu không gian có đèn quà từ Enfa tặng pin

Mã sản phẩm:220428150720
Trong kho hiện có:998
  • 55.000₫

55 ngàn 1 bộ gồm 1 tàu không gian và phi hành gia, khi tàu mở cửa sẽ có có đèn

chức năng mở đóng cửa, bên trong tàu không gian sẽ sáng đèn khi mở cửa