Đầm phi xinh xắn cho bé My Love

Đầm phi xinh xắn cho bé My Love

Đầm phi xinh xắn cho bé My Love

Mã sản phẩm:KM011270
Trong kho hiện có:100
  • 35.000₫

hàng này nhà máy may theo đơn đặt hàng của siêu thị còn dư nhé, có  3 màu hồng đậm, hồng nhạt và vàng, vải cao cấp
size 1: 10kg 3 màu
size 2: 12kg 3 màu
size 4: 16kg 3 màu
size 5: 18kg 3 màu
size 6: 20kg 3 màu