Gel Rửa Tay Khô Diệt Khuẩn On1 250ml

Gel Rửa Tay Khô Diệt Khuẩn On1 250ml

Gel Rửa Tay Khô Diệt Khuẩn On1 250ml

Mã sản phẩm:210715042446
Trong kho hiện có:91
  • 39.000₫

Gel rửa tay khô diệt khuẩn On1 Protect 250ml hương Bamboo Charcoal

Theo phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, sản phẩm Gel rửa tay khô On1 có hiệu lực diệt trên 99,9% 5 chủng vi sinh vật khác nhau và được kết luận “sản phẩm có thể sử dụng rửa tay sát khuẩn nhanh dùng trong y tế và gia dụng” Điều đặc biệt, đây là sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất, phù hợp tiêu chí “người Việt dùng hàng Việt” nhằm kích thích kinh tế nước nhà phát triển.