Bộ 3 nồi inox Sony tặng

Bộ 3 nồi inox Sony tặng

Bộ 3 nồi inox Sony tặng

Mã sản phẩm:220911132824
Trong kho hiện có:5
  • 250.000₫

Kích thước lần  lượt là 16cm, 18cm, và 24cm
nồi dùng cho mọi loại bếp, kể cả bếp từ
nồi thân inox 430 dày 0,6mm
Nắp inox tiện lợi