Quần lửng xuất xịn bé trai Old Navy nhiều sọc

Quần lửng xuất xịn bé trai Old Navy nhiều sọc

Quần lửng xuất xịn bé trai Old Navy nhiều sọc

Mã sản phẩm:KM009003
Trong kho hiện có:83
  • 80.000₫

hàng xuất xịn 100%, đã bị cắt tên trên tem, có 24 màu nhưng mỗi size không đủ 24 màu nha, có màu có túi hộp, có màu không có nha
size 5: vòng bụng 58cm, dài 36cm có các màu ..9.14.23
size 6: vòng bụng 60cm, dài 46cm có các màu 1.4..8.9.11.18.23.28
size 7: vòng bụng 62cm,40cm có các màu .3..9.11.14...23
size 8: 64cm, 47cm có các màu .3.6.9..14.15.18.23.25
size 10: 66cm, 49cm có các màu 2.3.4.6.8.9.11.12.14.17.18.19.20.21
size 12:70cm, 52cm có các màu 1.3.7.8.9.15.16.17.18.21
size 14 72cm, 53cm có các màu 1.2.3..6.8.9.10.11


hình trên là từ màu 1 tới màu 4 thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới

sau đây từ màu 5 tới màu 8 nhé (theo kiểu đánh số màu như hình này)


từ màu 9 đến màu 12

từ màu 13 tới màu 16 (màu 13 vải dày hơn)


từ màu 17 tới màu 20


màu 21 tới màu 24


có thể điều chỉnh vòng bụng bên trong