Bộ bàn ăn cho 4 người sứ Minh Long expo

Bộ bàn ăn cho 4 người sứ Minh Long expo

Bộ bàn ăn cho 4 người sứ Minh Long expo

Mã sản phẩm:KM017235
Trong kho hiện có:99
  • 495.000₫

tất cả 22 món như hình, gốm Minh Long 1, quà từ Expo