Combo 5 cái khẩu trang 4 lớp 1-5 tuổi

Combo 5 cái khẩu trang 4 lớp 1-5 tuổi

Combo 5 cái khẩu trang 4 lớp 1-5 tuổi

Mã sản phẩm:3810
Trong kho hiện có:10
  • 45.000₫

Xưởng bạn mình may bằng vải may khẩu trang kháng khuẩn trong y tế, nhưng giặt được 20 lần