Gói 8 miếng BVS Diana siêu thấm mới

Gói 8 miếng BVS Diana siêu thấm mới

Gói 8 miếng BVS Diana siêu thấm mới

Mã sản phẩm:211126150936
Trong kho hiện có:20
  • 19.000₫

19 ngàn 1 gói 8 miếng BVS Diana siêu mỏng có cánh, thấm gấp 3 lần, cho các bạn nữ ngày dài năng độn trong các ngày đèn đỏ

date mới sản xuất 10/2021