Bộ dụng cụ học sinh có hộp bút Lifebouy

Bộ dụng cụ học sinh có hộp bút Lifebouy

Mã sản phẩm:6770
Trong kho hiện có:288
  • 18.000₫

Bộ dụng cụ học tập cho bé
HKM từ Lifebuoy.
Bộ bao gồm
- 1 cuốn sổ tay
- 1 cục tẩy
- 1  gọt bút chì
- 2 cây viết chì
- 1 hộp bút thiếc