Combo 3 xe thú tháo ráp DIY

Combo 3 xe thú tháo ráp DIY

Mã sản phẩm:7326
Trong kho hiện có:22
  • 65.000₫

65 ngàn 3 xe thú tháo lắp cho bé, mỗi xe có từ 18 khối tới 22 khối, mỗi xe có tua vít cho bé tháo ra lắp vào

1. Xe tải hình con tuần lộc 18 khối

2. Xe bồn hình chú lợn con 19 khối

3. Xe trộn bê tông hình chú gấu con 22 khối