Đầm thun tay dài điểm eo bé gái

Đầm thun tay dài điểm eo bé gái

Đầm thun tay dài điểm eo bé gái

Mã sản phẩm:KM005118
Trong kho hiện có:96
  • 65.000₫

, xanh đen, xám, thun cao cấp
size 1: 7,5kg  xanh đen,  xám
size 2: 10kg  xanh đen
size 3: 12,5kg xanh đen
size 5: 17,5kg xanh đen,
size 6: 20kg xanh đen,