Sưu tập ngay hình dán 5 chiều đấu sĩ LBX

Sưu tập ngay hình dán 5 chiều đấu sĩ LBX

Sưu tập ngay hình dán 5 chiều đấu sĩ LBX

Mã sản phẩm:KM007283
Trong kho hiện có:91
  • 5.000₫

hiện cửa hàng có 8 hình thiếu hình 1 hình số  7,  nha,  kích thước 1 bộ 41cmx24cm, nếu bạn mua 8 bộ thì cửa hàng sẽ lấy 8 bộ khác nhau, nếu bạn mua lẻ thì vui lòng ghi chú vào đơn hàng mã số bạn muốn mua, nếu bạn không ghi chú cửa hàng xin giao mã số ngẫu nhiên, không nhận trả lại nha