Combo 2 xe công trình chạy trớn size lớn (hình phải)

Combo 2 xe công trình chạy trớn size lớn (hình phải)

Combo 2 xe công trình chạy trớn size lớn (hình phải)

Mã sản phẩm:KM018375
Trong kho hiện có:983
  • 58.000₫

58 ngàn 1 chiếc

 

mình chụp chung cây bút bi cho các bạn dễ hình dung kích thước, đồ chơi không dùng pin