Bô thun lửng áo tay liền cho bé

Bô thun lửng áo tay liền cho bé

Bô thun lửng áo tay liền cho bé

Mã sản phẩm:KM012499
Trong kho hiện có:98
  • 35.000₫


size 1: 7,5kg áo xanh quần vàng, áo hồng quần xanh,
size 2: 10kg  Áo hồng quần xanh, áo vàng quần cam, áo xanh quần vàng
size 3: 12,5kg áo hồng quần xanh
 size 4: 15kg  Áo hồng  quần xanh, áo vàng quần cam
size 5: 17,5kg , áo hồng  quần xanh, áo xanh quần vàng,
size 6: 20kg áo hồng quần xanh,
size 7: 22,5kg , áo hồng quần xanh,áo xanh quần vàng,