Đầm suông hoa có cổ cho bé

Đầm suông hoa có cổ cho bé

Đầm suông hoa có cổ cho bé

Mã sản phẩm:KM017571
Trong kho hiện có:98
  • 35.000₫

chất kate, cái mở ra là máu số 1: cột bên trái từ trên xuống là màu 2,3,4, cột bên phải từ trên xuống là màu 5,6
size 4: 19kg màu 1,2,3,4,5
size 5: 22kg màu 1,2,3,4,5
size 6: 25kg có 5 màu như hình. hết mẫu 1