Combo 5 cái khẩu trang 4 lớp 10-15 tuổi

Combo 5 cái khẩu trang 4 lớp 10-15 tuổi

Combo 5 cái khẩu trang 4 lớp 10-15 tuổi

Mã sản phẩm:3812
Trong kho hiện có:16
  • 35.000₫

Xưởng bạn mình may bằng vải may khẩu trang kháng khuẩn trong y tế, nhưng giặt được 20 lần